Billeje betingelser

 Billeje betingelser

Betalingsbetingelser

Forudbetaling af lejebeløb og depositum finder senest sted ved køretøjets afhentning. Betaling sker dankort, kontant, Swipp, mobilpay. Den oplyste pris inkluderer gældende kilometer, forsikring og moms.

Depositum udgør kr. 2.000 og kr.

Ved afbestilling af enhver booking senere end én uge før lejeperiodens påbegyndelse, betales én dags fuld leje.

Forsikringsforhold

Køretøjet er ansvars- og kaskoforsikret. Lejer kan kun opnå erstatning fra forsikringsselskabet i det omfang forsikringsselskabet anerkender sit erstatningsansvar. Forsikringsdækningen omfatter KUN de personer lejekontrakten omfatter. Såfremt tredjemand har været fører af bilen gælder INGEN forsikringsdækning i skadestilfælde og lejer og evt. medlejer/e hæfter solidarisk.

Selvrisiko

Lejer og evt. medlejer/e hæfter solidarisk for selvrisikoen på 6000 kr. for enhver skade på det lejede. Beløbet kr. 6000 indbetales straks på kontoret. Modregning af det indbetalte vil ske så snart skadens omfang er opgjort af forsikringsselskabet. Dette gælder hvad enten skaden kan tilregnes lejer og eller medlejer/e eller tredjemand. Hæftelsen omfatter enhver anden aktivering af selvrisikoen, f.eks. skade på andre køretøjer/trafikanter, tyveri, anden overlast m.v. Udlejers tilbageholdsret og modregning i det indbetalte depositum gælder indtil ethvert spørgsmål omkring hæftelse for selvrisiko er afgjort, herunder forsikringsselskabets afgørelse af skyldspørgsmål.

Depositum

Depositum tilbagebetales inden 3 dage efter køretøjets aflevering.  Hvis depositum skal tilbagebetales via konto skal dette oplyses ved afhentning af flyttebilen. Ved enhver skade på det lejede – uanset årsag – er udlejer berettiget til at foretage tilbageholdsret i det indbetalte depositum. Udlejer er endvidere berettiget til at foretage modregning i det indbetalte depositum i forbindelse med beskadigelser, opkrævning af gebyrer

Erstatning

For enhver under ansvarsforsikringen hørende skade bærer lejeren

i forhold til ejeren selv risikoen for de første 6000 kr. Lejeren hæfter

endvidere fuldt ud for en hver skade, der ikke dækkes af forsikringen,’

og for skader, der skyldes lejerens forsømmelse ved behandlingen af

motorkørtøjet

Lejeren betaler 250 kr. pr. dag for udlejerens evt. afsavn af motorkøretøjet under værkstedsophold.

Køretøjet er fuldtanket og skal afleveres fuld tanket ellers påregnes ekstra 300 kr. gebyer.

Der må ikke ryges i bilen. Der må ikke medbringes husdyr i bilen ellers 300 kr. gebyer

Overskridelse af den aftalte tidsfrist betales med kr. 200  pr. timen

Ved enhver skade på det lejede – uanset årsag – er udlejer berettiget til at foretage tilbageholdsret i det indbetalte depositum. Udlejer er endvidere berettiget til at foretage modregning i det indbetalte depositum i forbindelse med beskadigelser, opkrævning af gebyrer

Udlejer er ikke ansvarlig for evt. tab, som lejer måtte få som følge af forsinkelse opstået pga. trafik stop.

 

udlejning af flyttebiler i Århus

Hos Topflyt Biludlejning finder du et bredt udvalg af varevogne og flyttebiler, der alle kun kræver almindeligt B-kørekort. Vi tilbyder varebiler i alle størrelser Topflyt' varevogne har gule plader, så er du momsregistreret, kan du fratrække momsen.

leje flyttebil

Topflyt tilbyder et bredt udvalg af varevogne og transportbiler, der er perfekte til eksempelvis flytning eller distribution. Lej din varevogn i enkelte dage eller flere dage